Ngā Mātou Mahi

Tāraia te ātea kura kia pū kura ai te ātea ako

Ko tā mātou mahi hei arataki i ngā hononga ki te mana whenua me te whānau kia whangaia ai te hononga tonutanga o te katoa. Hei hoa hāpai ki te waihanga tahitanga o tētehi marautanga mā tētehi tukanga mahi ngātahi ki tētehi rautaki hanga ātea ako.

Rapua te mea ngaro

Ko tēnei whakataukī ka whakamahia hei whakatenatena i te tangata ki te kimi i tērā kāore anō kia kite, kia mōhio, kia whai wāhi i konei, kia kimi haere i ngā mea e huna tonu ai, kia kimi haere i tērā e noho hohonu ana i te ngākau, kia whai hoki i ngā taunakitanga.

E rua ngā kawenga matua ki ā mātou mahi, ā, mā ō mātou Ringa Whao ngērā e kawea ai:

Kia hāngai pū ngā tautokoranga mārire ki rō kura i te roanga o tētehi wāhanga

E whai ana ko ngā kōwhiringa tō Tārai Kura māu, mā ngā kura, mā te hapori hoki.

 • Kia tautokongia ngā hanganga hou, ngā whakahoutanga rānei ki te ara tika
 • Kia tautokongia, kia aratakina hoki te hononga me te tupunga whanaungatanga ki a mana whenua
 • Ko ngā rautaki, ngā huatau, ngā tauira hei hāpai i te pohewatanga, ngā wawata ā-marautanga me te hononga atu ki ngā kaimahi, ki ngā ākonga, ki ngā whānau hoki
 • Kia whai wāhi ki ngā rauemi nō te whānui o ngā kōtuinga wheakoranga
 • Hei kōwhiringa ki te whakahono me te whakawhiti kōrero ki ngētehi atu poari, tumuaki hoki
  • Ko rātou kua whīkoi i tēnei tukanga
  • Ko rātou e whīkoi tonu ana i tēnei tukanga
 • Whai wāhi ki te whākī atu i ngā wheakoranga kia whanake tonu te ako, te whakanui me te tohatoha.

2) Ko te kōtuitui me te tiritiri i ngā mōhiohio. Ka kīia ake e mātou ko ‘Te Pito Mata’ – ko te whakaea me te whakatinana i te pito mata.

Ko tā mātou āhua whakahonohono kia tohatoha i ō mātou mātauranga kia tautoko ai tātou ki a tātou ki te whakaohooho whakaaro, manawa reka hoki. Ko Te Pito Mata he kaupapa nō roto mai o Tārai Kura kia hanga tūturu ai i ngā kōwhiringa ako ngātahi ki ngērā atu o ngā māngai ā-kura. Ko te whāinga ko te whakarato, te whakahāngai hoki i ngā kōtuinga āheinga e aro pū ai ki ngā kura hou me ngā hiahia ā-kura.


E rua ngā wehenga matua tō Te Pito Mata: Ko te Mahi Tahi me Te Puna Kōrero.

1) Mahi Tahi

Ko te Mahi Tahi ko te mahi ngātahi ki ngā kura. Ko te Mahi Tahi he tōpūtanga ā-kura e mahi ngātahi ai kia ako tahi, kia tautoko tahi, kia tohatoha tahi i ngā wheakoranga. Mā ngā Ringa Whao ngā tōpūtanga ā-kura e huawaere paparua ai.

Ko te Mahi Tahi:

 • Ka kōrerohia ngā wheakoranga o te kura ki te hāpai tahi ki te whakaoti rapanga, ki te kōtui me te mahi ngātahi
 • E whakamanawatia ana e mātou te hononga tonutanga e ai ki te mahinga ako me te tiritiringa o ngā mahi i waenga i ngā kura me ngā hapori puta noa i te motu
 • Ka tāpiri atu pea: ko ngā hui ā-ipurangi, ko ngā wānanga, ko ngā hui awheawhe, ko ngā tōpūtanga ā-kura, ko ngā whakaari hāereere, ko te peka atu me te tāpoi haere rānei ki ngā kura

2) Te Puna Kōrero

Ko Te Puna Kōrero he hanganga nō te kaupapa ‘for schools project’. Ka pū i te puna ko te whārahi o ngā rauemi me ngā kete. Kua waihangahia hei tautoko i ngā mahi, i ngā āheinga ki te tuku kōrero ki ngā mahi a ngā kura e ai ngā nekehanga auaha me ngā panonitanga. Ko ngētehi o ngā tauira ki Te Puna Kōrero ko tā mātou pānui ā-marama, ko te ‘change kete’ tā mātou rauemi ā-tau me te hononga whakawhiti kura.