Rapunga rauemi | Resources

This section presents a range of resources and educational stories to support schools. The resources can be searched for using the nine principles of the Te Whao | Monitoring and Evaluation Framework, or by region. Please use the filters within each category to find what you are looking for.

Rapunga rauemi

Kia ora rawa atu i tāu taunga mai ki konei, he wāhanga tēnei kia tiro atu ki te whānuitanga o ngā rauemi, o ngā kōrero ā-mātauranga hoki hei tautoko i ngā kura. Ka taea ngā rauemi te rapu mā ngā mātāpono e 9 o Te Whao, mā te rapu ā-whaituā rānei. Whakamahia ngā tūmomo rapunga kei ia o ngā whakarōpūtanga kia kite i tāu e kimi ai.