Te Matawhānui

Tāraia te ātea kura kia pū kura ai te ātea ako

Te Matawhānui

Ko te tamaiti te pūtake o te ātea ako e poipoi ai, e hono tahi ai ngā ākonga, ngā hapori me ngā mana whenua ki a rātou anō, kia wātea hoki ki te whāngai i ngā kōwhiringa ako e whakanui ai i te wairua o Te Tiriti o Waitangi.

Ko te tūāpapa o tēnei wawata ko tā mātou whakaū ki te Tiriti o Waitangi. Nā, ko ā mātou mahi katoa hei hoa haere ki te taha o ngā iwi me ngā whānau, hei oke ki te tiaki i te tuakiri me te ahurea o te takiwā, hei whakamana i te haerenga tonutanga o te mahi ngātahi me ngā whāinga hononga ki te hunga whaipānga katoa kia tautoko tonu ai i te kounga o ngā whakaratonga akoranga.

He āheinga mīharo e whakarato nei a Tārai Kura ki te whakaaweawe i te aronga ki te āpōpō o ngā marautanga, o ngā kura me te taiao o ngā ākonga katoa. He whāinga ki te tautoko i ngā poari kaitiaki me ngā hapori kia whakaarohia whānuitia ki te hanga me te whakamahinga o te whenua e taunaki ai i te horopaki hei tuku tika i te marautanga ki te tautoko kia whakamana i ngā tamariki, mokopuna katoa mā te whāinga o te reo, o te ahurea me te tuakiri.

Ka nui rawa te whai i ngā reo e hono pū ana ki ngēnei nekehanga hanganga hou me ngā whakahoutanga mō tēnei wā tonu, mō rātou mā kei te haere tonu mai, kia poua ai te āhua tika o tō te ātea ako hanga me ā rātou akoranga.

Hei kitenga angitu

Ka mōhio pai mātou kua whai hua ai tā mātou tautoko i tēnei kōwhiringa mā te tirohanga ā muri i te ara whakahou ka kite mātou i ngā kura (kura hou, kura pakeke) hei kura ka kite anake i Aotearoa ake nei e whakatinana ai i te Tiriti o Waitangi, e whakaatu ana hoki i ngā tikanga e ai ki te rohe me ngōna kōrero e hāngai pū ana ki ngā ākonga katoa.