Tārai Kura Tāraia te ātea kura kia pū kura ai te ātea ako

Ko te tikanga o te kupu tārai, ko te whakaahuatanga o tētehi mea (i te nuinga o te wā he rākau) ki tōna hanga e wawata ai mā te toki me ngētehi anō taputapu e rite ana. E rangona whānuitia ana te kupu nei mō te hanganga o tētehi waka i tētehi kōwhiringa rākau.

He maha ngā tikanga tō te kupu kura. Koia ko te kura ako, arā, ko te whakahirahira o tētehi tūnga wāhi ako hei whāinga mātauranga. Anō rā tētehi tikanga hei taonga pūmau, hei mea whakahirahira hoki, otirā, he tikanga anō tōna mō tō mātou pūmairangi matua, arā, ko te whero.

Ko te aronga o Tārai Kura kia tāraia ai te hanga me te āhua o ngā kura hou, o tētehi whakahoutanga rānei o ngā kura mā te mahi ngātahi me te wānanga tahi ki a rātou te hunga e hono ai ki taua wāhi me ngōna kōrero. He aronga tōna kia whakatinana ai i tōna pito mata katoatanga hei wāhi pū mana, hei wāhi akoranga mīharo mō ngā tamariki katoa o te wā nei me rātou ngā mokopuna e whai ake ā muri. Ko te wawata o Tārai Kura, he tautoko i ngā kura, i ngā kura auraki, i ngā tumuaki, i ngā kaimahi, i ngā whānau, i ngā mana whenua, i ngā poari, i te hunga whaipānga me te hapori anō hoki ki te whakawhānui i ngā whakaaro mō te āhua o te hanganga o te kura hei tautoko mārika i te āhuatanga o ngō te whenua kōrero, te tuakiri me te ahurea hei tūāpapa mō tētehi marautanga haumako e whaitake ai. E āwhina ana a Tārai Kura i te hurihanga o te ara mātauranga mā te tārai tahi me te mahi ngātahi.

Ko te tikanga e kawe nei a Tārai Kura ko te mahi tahi ki te tārai i te āhua o te kura ‘hou’ mā te mahi ngātahi o rātou te hunga katoa e hono ana ki taua ‘kura’, kia mōhio ka tika ki tōna pito mata hei tūwāhi e pū ai te mana me te mīharo o te ako mā ngā tamariki katoa e tae atu nei, mā rātou hoki ngā mokopuna e tae ake ā muri.

Ngā Mātāpono

E whakaū ana ki ngā mātāpono hei whakamarumaru mō te Haumitanga nei, mō te kaupapa o Tārai Kura hoki:

Mana whenua engagement is non-negotiable

  • Mā te aronga pono ki te ahureatanga tā mātou mahinga tahitanga e kawe ai. Mā Te Tiriti o Waitangi te katoatanga o ngō mātou tikanga whakahaere e whai ai.
  • Ahakoa te mahi ko te hononga atu ki ngā mana whenua te kaupapa nui kei te mata o te toki i ngā mahi katoa.
  • Hei ngā mahinga katoa ko mātou hei waha whakatūtū ki Te Tāhuhu o te Mātauranga hei hoa haere ki a mana whenua me te maha o ngā iwi tō ia kura.

Tamaiti will be at the centre of all decisions

  • E manako ana mātou kia tū a mātou tamariki, mokopuna ‘hei tangata pakari, hei tangata honohono, hei tangata ringa hāpai, hei tangata ako’ e whakamana ai i a rātou mā te aronga matua ki te reo, ki te ahurea me te tuakiri.
  • Hei hanganga tēnei mō ngā tamariki kāore anō kia whānau mai ki te ao tūroa, nā reira he whakaritenga mō anamata.

This rōpū is about mahi tahi (working with) and not ‘doing to’ …

  • Ka waihangahia, ka whakawāteatia hoki he ātea kia pū ai ngā horopaki ā-rohe. Ehara mātou i tētehi kaupapa whakangungu.
  • Ka whakamanahia, ka tautokongia hoki ngā kura katoa ki te tuari i te nui o ngā kōrero mō ngā whanaketanga whakahou e ai ki ngā tūāhua o tō ia kura motuhaketanga.
  • Kei tēnei mahi he hoa haere Te Tāhuhu o te Mātauranga me ngērā o tēnei haumītanga e kawea tonutia te haerenga tonutanga o ngā kawenga pūrākau o Tārai Kura, o Rātā, o ngā Ringa Whao.